Upcycling Design Link Meeting 개최  
   서울새활용플라자 개관식 참석  
   Asia UP회의(가칭) 관련 실무자 회의 개최  
   제28회 대한민국 텍스타일디자인대전 시상식 참..  
   경기 디자이너마을 고모리에 업무협약 체결  
   서울새활용플라자 Asia UP회의 프리세션 개최  
[처음] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | []